Yatırımcı İlişkileri - Özel Durum Açıklamaları

11.07.2019 / Yeni sipariş alınması

05.07.2019 / yeni müşteri kazanımı

09.05.2019 /  Sipariş alınması

02.05.2019 / Şirket Genel Bilgi Formu

02.05.2019 /  Ana sözleşme güncellemesi

24.04.2019 / Ana Sözleşme Değişikliği Tescili

24.04.2019 / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

24.04.2019 / Sipariş alınması.

19.04.2019 / SPK Onayı

08.04.2019 / Sermaye arttırım işlerinin tamamlanmasına dair yönetim kurulu kararı alınmıştır.

02.04.2019 /  Fiyat Tespit Raporu Varsayımları Gerçekleşmeler Raporu

02.04.2019 /  10-11.01.2018 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz ile 18.01.2018'de satışa hazır bekletilen payların satışından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor

28.03.2019 /  Şirket Genel Bilgi Formu

19.03.2019 /  Bağımsız denetim kuruluşu seçiminin tescili hk.

19.03.2019 / Genel Kurul tescili

18.03.2019 / Bağımsız denetçi kuruluşu seçimi

18.03.2019 / Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu

14.03.2019 /  2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.

14.03.2019 /  14.03.2019 tarihli olağan genel kurulda yönetim kurulu kar dağıtım önerisi onaylanmıştır.

13.03.2019 / Sipariş alınması

28.02.2019 /  Genel Kurula Kar Payı Dağıtım Önerisi

28.02.2019 /  Yönetim Kurulu üyesinin istifası, Yönetim Kurulu üyesi atama

19.02.2019 / Sorumluluk beyanı.

19.02.2019 / Faaliyet raporu.

19.02.2019 / Finansal Rapor.

19.02.2019 / Şirket genel bilgi formu.

17.01.2019 /  Sipariş alınması.

31.12.2018 /  Şirketimizin bağlı ortaklığı DJ Cool ile birleşmesine ilişkin Ticaret Sicili tescili yapılmıştır.

31.12.2018 /  Şirketimizin bağlı ortaklığı DJ Cool ile birleşmesine ilişkin SPK onayı alınmıştır.

24.12.2018 /  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kirazlı Halkalı Raylı Toplu Taşıma Sistemi klima sistemleri için ön anlaşma imzalanmıştır.

24.12.2018 / Şirketimizin DJ Cool ile birleşmesine ilişkin SPK'na mali tablo sunulması hakkında

19.12.2018 / Bağlı ortaklığımız DJ Cool Klima ve Soğutma Cihazları Sanayi Ticaret A.Ş,'nin birleşme işlemine ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında

18.12.2018 / Bağlı ortaklığımız DJ COOL KLİMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile şirketimizin kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin birleşme sözleşmesinin imzalanması hakkında

18.12.2018 / Bağlı ortaklığımız DJ Cool ile birleşme işlemlerine ilişkin SPK başvurusu yapılmıştır.

03.12.2018 / Bağlı ortaklığımız DJ Cool Klima ve Soğutma Cihazları Sanayi Ticaret A.Ş'nin şirketimizle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verilmesi hakkında.

28.11.2018 / Bağlı ortaklığımız Dj Cool Klima ve Soğutma Cihazları San. Tic. A.Ş.'nin sermaye artışına ticaret sicilinde tescil edilmiştir.

28.11.2018 / Bağlı ortaklığımız konumundaki Teksav Teknoloji A.Ş. ile DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ arasında 5 Kısım 46 Kalem Doğada Kurtarma Teknik Malzemesi temini için sözleşme imzalanmıştır.

08.11.2018 /  Bağlı ortaklığımız DJ Cool olağanüstü Genel Kurulu yapılacaktır.

23.10.2018 / %46 iştirakimiz konumundaki Teksav Teknoloji San. Tic. A.Ş.'nin ek %34'lük hissesi satın alınmıştır.

09.08.2018 /  Dj Cool Klima ve Soğ. Cihazları San. Tic. A.Ş.'nin ortakları ile DJ Cool hisselerinin 0'ünün satınalma süreci tamamlanmıştır.

30.07.2018 /  İstanbul Mahmutbey-Esenyurt hattı Metro Aracı Klima Temini sözleşmesi kapsamında ilk 2 cihaz sevkiyatı 28.07.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

27.07.2018 /  Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 Tebliğinin İkinci Bölümünün 9.maddesi gereği sorumluluk beyanımızdır.

27.07.2018 /  Safkar Ege Soğutmacılık 30.06.2018 Faaliyet Raporu

27.07.2018 /  Safkar Ege Soğutmacılık 30.06.2018 Konsolide Mali Tablo

24.07.2018 /  Rekabet Kurumu, Dj Cool Klima ve Soğutma Cihazları A.Ş.'nin paylarının satınalınmasına ilişkin izne gerek olmadığına karar vermiştir.

 10.07.2018 /  Dj Cool Klima ve Soğ. Cihazları San. Tic. A.Ş.'nin ortaklarının paylarının 0'ünün Şirketimiz tarafından devralınması amacıyla sözleşme imzalanmış, Rekabet Kurumu'na onay için başvuru yapılmıştır.

09.07.2018  / Dj Cool Klima ve Soğ. Cihazları San. Tic. A.Ş.’nin ortaklarının paylarının 100’ünün Şirketimiz tarafından devralınması amacıyla sözleşme imzalanmış, Rekabet Kurumu’na onay için başvuru yapılmıştır.

11.06.2018  / İstanbul Mahmutbey-Esenyurt hattı Metro Aracı Klima tasarım ve prototip cihaz üretimi tamamlanmış olup test aşamasına geçilmiştir.

 20.03.2018 / 15.03.2018 tarihli 2017 yılına ait olağan genel kurul kararının tescil işlemi 20.03.2018 tarihinde yapılmıştır.

16.03.2018 / Sermaye Piyasası Kanuna göre dağıtılabilir 41.808,93-TL olan karın 15.03.2018 tarihli yapılan olağan genel kurul toplantısında oy çokluğuyla dağıtılmamasına karar verilmiştir.

15.03.2018 /  2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.

28.02.2018 /  2017 yılına ait Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara Dair Gerçekleşmeler Raporu ekte sunulmuştur.

28.02.2018 /  Sermaye artışı dolayısıyla revize olan esas sözleşmenin son hali ekte sunulmuştur.

28.02.2018 / Satışa hazır bekletilen 2.250.000 payın 18.01.2018 tarihinde Borsa İstanbul'da satışı ile gerçekleşen sermaye artışı tescil edilmiştir.

28.02.2018 / Şirket Genel Bilgi Formu güncelleme

14.02.2018 / 01.01.2017-31.12.2017 faaliyet raporu ekte sunulmuştur.

14.02.2018 / Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat A.Ş.'nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantı çağrısıdır.

14.02.2018 / Finansal Rapor

14.02.2018 / Sorumluluk Beyanı

22.01.2018 /  Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Tebliği’ne göre satışa hazır bekletilen payların satışından sağlanan gelirin kullanımına ilişkin yönetim kurulu kararı alınmıştır.

18.01.2018 /  Satışa hazır bekletilen payların satışı için Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiştir.

17.01.2018 / Şirket Ana Sözleşmesi

17.01.2018 / Şirket Genel Bilgi Formu